İç Mimarlık ve Mimarlık

Bir mekanın barındırdığı ihtiyaçlar çerçevesinde ana işlevleri baz alınarak fonksiyonel ve estetik bir şekilde çözümlenmesi işleridir. Ana brief doğrultusunda fonksiyon şemalarının oluşturulması, mekan yönlendirilmelerinin ve ihtiyaçlara göre m2 lerin ayrılarak fonksiyonlandırılması ve insan antropo metrisi doğrultusunda çözümlendirilmesi hizmetleridir.