Konsept ve Marka Deneyimi Tasarımı

Perakende mimarisi ve Müşteri Deneyimi Tasarımı:

Marka kurgusunu oluşturan tüm unsurların tasarımı ve yönetimi işleridir. Ziyaretçinin görsel, işitsel, duyusal algısına giren tüm ögelerin tasarımı ve kurgulanması çalışmalarını içerir.