Kreatif Danışmanlık

Marka konseptini oluşturan ve marka algısına giren tüm unsurların yaratımı, bütünselleştirilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi işleridir.
Ajans,sosyal medya,mimari,vb. kordinasyonu sağlayarak, markanın tek bir ortak dille ifadesinin sağlanması adına tüm kreatif birimlerin bütünselleştirilmesi, bu bütünselleştirmenin marka yöneticileri ve marka algısına yön verenlerle paylaşılması ve marka yolu, ifadesi ile marka ortak dilinin oluşturulması. Özel tema kategorilerinin tanımlanması ve mağaza içinde bu temalar doğrultusunda ürün gruplamaları oluşturulması. Bu gruplamaların müşteri deneyimi senaryosuna entegrasyonunun sağlanması. Gerekli ise yurtiçi, yurtdışı fuar ve firmalardan temaya uygun ürün seçimleri ve satın almalarının yapılması.
Kısacası; müşteri algısına giren her unsurun, marka değerleri doğrultusunda bütünselleştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması işleridir.