Trend Öngörme Hizmetleri

Eğilimlerin ve gelecek trendlerin öngörülmesi, bu öngörülerin görseller, boardlar, eskizler ve metinler ile firmalara aktarımının sağlanması işleridir. Dünyadaki trendlerin incelenerek, eğilim eğrileri ile çakıştırılarak, hizmet verilen firma özelliklerine ve hitap ettiği kitleye göre adaptasyonunun sağlanmasıdır. Koleksiyonların oluşturulması, ürün gamı seçimleri ve yönlendirilmeleri hizmetlerini de içerisinde barındırır.